Stephensonstraat 17d | 4004 JA Tiel | 0344 - 632708 | info@hommersomadvies.nl
van Herwijnen & Co Hommersom & Co Kellenstaete

WOZ-beschikking 2018

De WOZ-beschikking 2018 ligt bij u op de deurmat. De WOZ-waarde is voor een groot aantal belastingheffingen van belang. Hierbij moet u denken aan de lokale lasten, als ook de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en de erf- en schenkbelasting. Het is daarom belangrijk dat deze waarde niet te hoog wordt vastgesteld. Om dit te waarborgen werken wij ook dit jaar weer samen met een zakenpartner, WOZ-Consultants, teneinde uw belangen optimaal te behartigen.

WOZ-Consultants kan voor u de WOZ-waarde van uw objecten controleren. Het maakt dan niet uit of het een woning of bedrijfspand is. Als de adviseurs van WOZ-Consultants denken dat de waarde te hoog is zullen zij hiertegen bij de gemeente bezwaar aantekenen.

WOZ-Consultants werkt op basis van “No Cure, No Pay”. Bij succes ontvangt WOZ-Consultants de proceskostenvergoeding van de gemeente.

Particulieren voor wie bezwaar wordt gemaakt tegen de WOZ van de eigen woning hoeven geen vergoeding aan WOZ-Consultants te betalen, ook niet bij succes.

Zakelijke klanten/beleggers betalen in geval van succes enkel eenmalig 25% van het belastingvoordeel van de lokale heffingen van het betreffende jaar.

Als u gebruik wilt maken van de diensten van WOZ-Consultants, kunt u via onderstaande link een intake-formulier invullen. Bij aanslagbiljetten met meerdere objecten erop kunt u het beste even een mailtje sturen naar info@wozconsultants.nl met een scan van het aanslagbiljet erbij gevoegd. Als u via de mail aangeeft dat u via ons kantoor van hun diensten gebruik wilt maken, dan houden wij inzage in uw WOZ-dossier. Op deze wijze blijven wij actueel en kunnen zien wat er voor u wordt gedaan en zo nodig reageren naar WOZ-Consultants.

Let op: beperking afschrijving gebouwen in de vennootschapsbelasting vanaf 2019 

We kennen in Nederland een afschrijvingsbeperking voor zakelijk vastgoed. In 2007 is namelijk het begrip “bodemwaarde” ingevoerd. Als de bodemwaarde is bereikt, dan mag op het vastgoed niet meer verder worden afgeschreven. Voor panden in eigen gebruik is de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde. Voor panden die door een derde worden gebruikt (bijvoorbeeld bij verhuur) is de bodemwaarde 100% van de WOZ-waarde. Deze systematiek geldt zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Nog wel, want in 2019 gaat dat veranderen.

Onze wetgever heeft namelijk bepaald dat vanaf 2019 in de vennootschapsbelasting bij alle panden de bodemwaarde 100% van de WOZ-waarde zal zijn. Dus ook voor zakelijk vastgoed in eigen gebruik. Het effect zal zijn dat vennootschappen de bodemwaarde sneller bereiken en daardoor eerder niet meer mogen afschrijven op zakelijk vastgoed.

Dit is een extra argument om nog eens goed naar de WOZ-waarde te kijken. Door bezwaar te maken kan mogelijk langer op zakelijk vastgoed worden afgeschreven.