Stephensonstraat 17d | 4004 JA Tiel | 0344 - 632708 | info@hommersomadvies.nl
van Herwijnen & Co Hommersom & Co Kellenstaete

Nieuwe verplichting bij zakelijk beleggen

 

Vandaag, 3 januari 2018, treedt een belangrijke verplichting in werking voor alle ondernemingen en rechtspersonen met een zakelijke beleggingsrekening bij een bank. Vanaf vandaag is namelijk een LEI-nummer verplicht.

Wat is een LEI-nummer?

LEI staat voor “Legal Entity Identifier. Vanaf 3 januari 2018 zijn banken wettelijk verplicht om bij alle zakelijke beleggingstransacties aan de toezichthouders (in Nederland de AFM) te rapporteren welke onderneming/rechtspersoon deze beleggingstransactie uitvoert. Daarvoor is een LEI-nummer nodig. Als u geen LEI-nummer heeft, zal uw bank de beleggingstransactie niet willen uitvoeren.

Wie hebben een LEI-nummer nodig?

Alle ondernemingen en rechtspersonen met een zakelijke beleggingsrekening, moeten vanaf vandaag in het bezit zijn van een LEI-nummer. Wanneer u geen LEI-nummer heeft, dan kunt u dus geen aan- en/of verkooptransacties verrichten. De groep voor wie de verplichting geldt is ruim. De verplichting om een LEI-nummer te hebben geldt niet alleen voor B.V. ’s, N.V. ’s V.O.F. ’s, C.V.’s en eenmanszaken, maar ook bijvoorbeeld voor ZZP’ers, stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen.

Wie hebben (nog) geen LEI-nummer nodig?

Wanneer u alleen in privé een beleggingsrekening heeft, dan hoeft u geen LEI-nummer te hebben.
Uiteraard is evenmin een LEI-nummer nodig als u geen zakelijke beleggingsrekening heeft.
En als u een zakelijke beleggingsrekening heeft, maar niet actief handelt, dan heeft u ook nog geen LEI-nummer nodig. Maar bedenk dat u er uiteindelijk niet aan ontkomt, want vermoedelijk zult u ooit uw beleggingen te gelde willen maken. Op dat moment gaat u een beleggingstransactie verrichten en daarvoor is een LEI-nummer nodig.

Aanvraag van een LEI-nummer

In Nederland kan via de Kamer van Koophandel een LEI-nummer worden aangevraagd, via het LEI-aanvraagformulier.
De eenmalige kosten van een LEI-nummer bedragen € 65 exclusief btw. Het LEI-nummer is één jaar geldig. De kosten voor de jaarlijkse verlenging bedragen € 40 exclusief btw. De aanvraagprocedure van een LEI-nummer duurt circa 10 werkdagen.

LEI-nummer via een ander land

Het LEI-systeem geldt wereldwijd. Wereldwijd worden LEI-nummers uitgegeven door verschillende organisaties. Dit zijn de Local Operating Units (LOU’s). In Nederland is dat dus de Kamer van Koophandel.

Het is mogelijk dat u in een ander land al een LEI-nummer heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u bij een bank in het buitenland een zakelijke beleggingsrekening heeft. Dit LEI-nummer is ook in Nederland geldig. U hoeft dan geen LEI-nummer bij de Kamer van Koophandel aan te vragen. Wel zult u het door de buitenlandse LOU uitgegeven LEI-nummer zelf moeten doorgeven aan uw bank in Nederland.

Heeft u vragen over het LEI-nummer? Neem gerust contact op met een van onze belastingadviseurs via 0344 63 27 08.