Stephensonstraat 17d | 4004 JA Tiel | 0344 - 632708 | info@hommersomadvies.nl
van Herwijnen & Co Hommersom & Co Kellenstaete

Is het voor u voordelig nu uw gouden handdruk stamrecht af te kopen?

Afschaffen stamrechtvrijstelling, ontslagvergoeding
Vanaf 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling voor aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon vervallen. Voor de huidige aanspraken die op 31 december 2013 bestonden geldt een overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2014 kan vrij worden beschikt over het stamrechtkapitaal.

Fiscale afrekening 2014
Om opname van het stamrecht te stimuleren mogen vanaf 1 januari 2014 deze aanspraken ineens worden afgekocht waarbij geen revisierente (20%) is verschuldigd. Het stamrecht dat in zijn geheel wordt afgekocht is voor 20% vrijgesteld van belastingheffing. 80% is belast tegen het progressieve tarief van 42% dan wel 52%. Dit komt neer op een maximaal tarief van 41,6% zijnde 52% over 80%. De regeling geldt voor bestaande stamrechten van vóór 15 november 2013. Of het voordelig is om het stamrecht ineens uit te keren, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Lees meer..