Stephensonstraat 17d | 4004 JA Tiel | 0344 - 632708 | info@hommersomadvies.nl
van Herwijnen & Co Hommersom & Co Kellenstaete

Het Lage-Inkomensvoordeel (LIV) vanaf 2017

Met ingang van 1 januari 2017 komt er een nieuw systeem voor loonkostenvoordelen. Dit systeem vervangt op termijn het systeem van de premiekortingen. Als eerste wordt in 2017 het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd. Het LIV maakt het voordeliger om medewerkers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst te nemen en houden. Door deze regeling blijven de loonkosten laag zonder dat de werknemer zelf salaris inlevert.

» lees meer.

Werkkostenregeling 

Inmiddels is het alweer enige tijd geleden dat de WKR is ingevoerd. In het verleden hebben wij u informatie toegezonden om u hieromtrent te informeren. Dit betrof onder andere het inrichten van de financiële administratie. De financiële administratie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

– Het moet inzichtelijk zijn welk bedrag van de vrije ruimte wordt benut;
– Vergoedingen of verstrekkingen waarvoor je de vrije ruimte wilt benutten, moeten daartoe worden aangewezen.

U kunt als werkgever bepaalde vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Voorwaarde daarbij is dat deze vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate (30% of meer) afwijken van hetgeen gebruikelijk is. Het gaat daarbij niet zozeer om de omvang van de vergoedingen of verstrekkingen zelf, maar dat het gebruikelijk is dat u de eventueel verschuldigde eindheffing voor uw rekening neemt.

De fiscus heeft de komende jaren als speerpunt de privé kosten ten laste van de onderneming. Dat heeft grote raakvlakken met de WKR. Het is dus goed om in ieder geval gemotiveerd vast te leggen welke WKR kosten je aanwijst voor de vrije ruimte.

» lees meer.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als u meer dan € 2.300 investeert, hebt u recht op een aftrek van 28% voor de VPB. Het optimum ligt bij € 56.024, hierna wordt de aftrek weer minder. Als u toch van plan bent om op korte termijn te investeren, kunt u dat wellicht nog in 2016 doen om zodoende de aftrek te optimaliseren. De besparing is 20%/25% van de aftrek, dus maximaal € 3.922.

» lees meer.