Stephensonstraat 17d | 4004 JA Tiel | 0344 - 632708 | info@hommersomadvies.nl
van Herwijnen & Co Hommersom & Co Kellenstaete

Eindejaarsactualiteiten 2016

In deze Eindejaarsbrochure vindt u onder meer de volgende actuele thema’s:

Nieuwe ontwikkeling inzake Wet DBA
In het eerste item van de eindejaarsactualiteiten 2016, gaan we in op de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en de overgang naar het systeem met modelovereenkomsten. Na het uitbrengen van deze uitgave heeft zich hierin een belangrijke nieuwe ontwikkeling voorgedaan. De handhaving van de Wet DBA is namelijk opgeschort van 1 mei 2017 tot 1 januari 2018. Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. Alleen als er overduidelijk sprake is van schijnzelfstandigheid zal de belastingdienst wel vanaf 1 mei 2017 de nieuwe regels van de Wet DBA handhaven. In de tussenliggende periode wordt gekeken of de Wet DBA gemoderniseerd kan worden. Medio 2017 wordt opnieuw gekeken of verder uitstel nodig is.

Weer andere bijtellingscategorieën in 2017 (pagina 5)
Rijdt u in een zuinige (bestel)auto van de zaak? U heeft dan een bijtelling wegens het privégebruik van 0%, 4%, 7%, 14%, 15%, 20% of 21%, afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw (bestel)auto. In 2017 bestaan er nog slechts twee bijtellingscategorieën van 4% voor nul-emissieauto’s en 22% voor alle andere (bestel)auto’s van de zaak. Wilt u nog profiteren van de huidige lage bijtellingscategorieën, dan moet u dit jaar mogelijk nog actie ondernemen.

Vanaf 2017 permanente verhoging eenmalig vrijgestelde schenking eigen woning (pagina 10)
In 2017 wordt de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning permanent verhoogd naar € 100.000. Maar let op: er zijn ook weer de nodige voorwaarden aan verbonden met de nodige gevolgen voor de schenker en de begunstigde.

Einde pensioen in eigen beheer (pagina 14)
Heeft u een pensioen in eigen beheer? Vanaf 1 januari 2017 vervalt deze mogelijkheid voor na die datum toe te kennen aanspraken op pensioen. Voor de tot die datum opgebouwde aanspraken krijgt u drie keuzemogelijkheden die gelden voor pensioen dat nog in de opbouwfase verkeert en, zoals het er nu naar uitziet, ook voor ingegane pensioenuitkeringen. Uw keuze moet u kenbaar maken in 2017, 2018 of 2019.

Hoe beperkt wordt de huwelijksgemeenschap? (pagina 19)
Als u nu trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en u regelt onderling verder niets, dan bent u gehuwd/geregistreerd in algemene gemeenschap van goederen. Dit basisstelsel verandert vanaf 1 januari 2017, als ook de Eerste Kamer hiermee instemt. De algemene gemeenschap van goederen wordt dan een beperkte gemeenschap van goederen. In deze bijdrage leest u wat dit inhoudt en welke gevolgen dat heeft.

Heeft u nog vragen?
Een aantal zaken is nog in behandeling bij de Tweede en/of Eerste Kamer. Wij hopen van harte dat onze Eindejaarsactualiteiten 2016 uw deskundige gids zal zijn bij de fiscale, juridische en financiële veranderingen waar uw onderneming volgend jaar voor komt te staan!

Heeft u vragen over de toepassing van bepaalde regels of wilt u graag een toelichting op een onderwerp? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag advies op maat.

» klik hier om de Eindejaarsactualiteiten 2016 te downloaden..