Stephensonstraat 17d | 4004 JA Tiel | 0344 - 632708 | info@hommersomadvies.nl
van Herwijnen & Co Hommersom & Co Kellenstaete

BTW en niet betaalde facturen (vervolg)

In 2017 is een nieuwe regeling ingegaan voor de btw op niet-betaalde facturen. Vanaf 2018 krijgen leveranciers (ook) met deze nieuwe regeling te maken.

Afnemers die hun factuur nog niet hebben betaald 
Als een afnemer de factuur één jaar na de vervaldatum nog steeds niet heeft betaald, dan moet de afnemer de destijds als voorbelasting afgetrokken btw weer via de btw-aangifte aangeven. Afnemers kregen in 2017 gelijk al te maken met de nieuwe regeling, zoals wij in onze eerdere nieuwsbrief hebben uitgelegd.

Leveranciers die het geld op hun openstaande vordering na 1 jaar nog steeds niet hebben gekregen
Als een afnemer de factuur één jaar na de vervaldatum nog steeds niet heeft betaald, dan kan de leverancier de destijds aangegeven (en afgedragen) btw via de reguliere btw-aangifte terugvragen. Er hoeft dus geen afzonderlijk restitutieverzoek meer te worden ingediend bij de belastingdienst. Dit is de positieve kant van de nieuwe regeling. Voor leveranciers is de “1 jaar” beginnen te tellen vanaf 1 januari 2017. Dus leveranciers kunnen vanaf de eerste btw-aangifte van 2018 te maken krijgen met de nieuwe regeling.

Wanneer terugvragen?
Het btw-bedrag van de niet-betaalde factuur moet worden teruggevraagd in de aangifte voor het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Hou hier rekening mee bij het opstellen van de btw-aangiften. Wordt het vergeten, dan wordt mogelijk het recht op teruggaaf verspeeld.

Enkele voorbeelden:

  • Als u als leverancier een factuur heeft uitgereikt met een uiterste betaaldatum die lag vóór 1 januari 2017, dan is op 1 januari 2017 de termijn van 1 jaar gaan lopen. Deze termijn van 1 jaar is op 1 januari 2018 afgelopen. In de btw-aangifte van het 1e kwartaal 2018 moet de btw worden teruggevraagd (als u maandaangiften heeft, dan moet de btw in de btw-aangifte van januari 2018 worden teruggevraagd).
  • Als u als leverancier een factuur heeft uitgereikt met een uiterste betaaldatum van (bijvoorbeeld) 15 januari 2017, dan is op 15 januari 2018 de termijn van 1 jaar afgelopen en moet in de btw-aangifte van het 1e kwartaal 2018 de btw worden teruggevraagd (als u maandaangiften heeft, dan moet de btw in de btw-aangifte van januari 2018 worden teruggevraagd).

De eerste btw-aangifte van 2018 is dus belangrijk!

Hoe aangeven?
De teruggaaf kan worden aangegeven als negatieve omzet bij vraag 1a of 1b van de btw-aangifte. Zorgvuldige administratieve verwerking is uiteraard van belang in verband met de aansluiting tussen de financiële administratie en de ingediende aangifte btw.

De afnemer betaalt uw factuur alsnog
Als de afnemer uw factuur later (nadat u de btw heeft teruggevraagd) alsnog betaalt, dan moet u de btw weer aangeven en afdragen aan de belastingdienst.

Betalingsregeling met uw afnemer of omzetting in een lening
Vraagt uw afnemer u om een betalingsregeling, of vraagt hij om de vordering om te zetten in een lening? Let dan goed op, want daarmee kunt u de mogelijkheid verliezen om de btw terug te vragen als de afnemer later zijn verplichtingen alsnog niet nakomt. Uitleg daarvan voert te ver voor dit bericht. Neemt u daarvoor contact met ons op.