Stephensonstraat 17d | 4004 JA Tiel | 0344 - 632708 | info@hommersomadvies.nl
van Herwijnen & Co Hommersom & Co Kellenstaete

Btw uit andere EU-landen terugvragen voor 1 oktober!

Heeft u in 2014 btw betaald in een ander land van de Europese Unie? Dan kunt u deze btw nog tot 1 oktober 2015 terugvragen bij de Nederlandse belastingdienst. Wacht daarmee niet tot het laatste moment!

Voor het terugvragen van de btw uit een ander EU-land gelden de volgende voorwaarden:

  •  U heeft een onderneming die gevestigd is in Nederland.
  • U doet geen aangifte omzetbelasting in het EU-land waarvan u btw terugvraagt.
  • U heeft in het EU-land btw betaald over goederen, diensten en/of invoer.
  • U gebruikt de gekochte goederen en/of diensten voor bedrijfsactiviteiten die met btw belast zijn.
  • Het btw-bedrag dat u terugvraagt is minstens € 50. Deze drempel geldt als u een teruggaafverzoek indient voor een heel jaar. Als u btw terugvraagt over een korter tijdvak, dan moet de teruggaaf minstens € 400 bedragen. Het tijdvak moet minstens drie maanden zijn.

Een teruggaafverzoek dient elektronisch te worden ingediend. U kunt de btw niet terugvragen met uw reguliere inlogcodes bij de belastingdienst. Voor het terugvragen van btw uit andere EU-landen zijn namelijk andere inloggegevens nodig. Als u deze nog niet heeft, dan kunt u op onderstaande website de inloggegevens aanvragen bij de belastingdienst:

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/aanvraag_inlog_eubtw/

Let op: na de aanvraag kan het nog tot 4 weken duren voordat de inloggegevens krijgt. Bovendien is direct vóór het verstrijken van de deadline de kans groot dat de website van de belastingdienst overbelast raak en u niet kunt inloggen. Wacht dus niet tot het laatste moment.

Zodra u het verzoek tot teruggave digitaal heeft ingediend, stuurt de Nederlandse belastingdienst uw verzoek door naar het betreffende EU-land. Vervolgens beslist dat EU-land of u de btw terugkrijgt.

Indien u het teruggaafverzoek liever niet zelf indient, dan kunt u ook ons kantoor machtigen om het verzoek namens u in te dienen. Maar let op: ook in dat geval heeft u nog steeds eigen inloggegevens nodig.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kunt ons bellen op 0344 – 63 27 08 of mailen naar cor@hommersomadvies.nl.