Stephensonstraat 17d | 4004 JA Tiel | 0344 - 632708 | info@hommersomadvies.nl
van Herwijnen & Co Hommersom & Co Kellenstaete

Btw-heffing over privégebruik zakenauto

BTW heffing zakenauto hoge raad

De jaarlijkse btw-correctie voor de auto van de zaak staat al sinds 2011 ter discussie. Ook ons kantoor heeft destijds bezwaarschriften ingediend om zo “mee te liften” op de procedures die bij de rechter waren aangespannen. Recent heeft de Hoge Raad over deze kwestie geoordeeld. Helaas is de belastingdienst op nagenoeg alle punten in het gelijk gesteld. Daarom zal de belastingdienst (collectief) alle bezwaarschriften afhandelen.

Kilometerregistratie

Op één punt biedt de Hoge Raad nog een kans. Er gold namelijk dat de btw-correctie moet worden berekend op basis van het daadwerkelijk privégebruik, of (bij ontbreken van een sluitende kilometeradministratie) op basis van een forfait (2,7%). De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat als er geen kilometeradministratie is, ondernemers de mogelijkheid moet worden geboden om op een andere manier aannemelijk te maken dat toepassing van het forfait tot een te hoge btw-heffing leidt.

Deadline belastingdienst 15 juli

De belastingdienst moet dus de mogelijkheid bieden om het ingediende bezwaarschrift aan te vullen. Dat heeft de belastingdienst gedaan via het beschikbaar stellen van een formulier. Met dit formulier moeten de nadere motivering en de onderliggende berekeningen per auto afzonderlijk worden ingediend. De deadline daarvoor is 15 juli a.s.

Onze werkwijze BTW-correctie

Wij hebben destijds bezwaarschriften ingediend, omdat de kosten om “mee te liften” relatief gering waren en er een (kleine) kans was dat er een streep werd gezet door de gehele btw-correctie.

Wij zullen de eerdere bezwaarschriften niet uit onszelf voortzetten. Onze afwegingen daarbij zijn:

  • Als een sluitende kilometeradministratie ontbreekt, dan is het aanleveren van een onderbouwing van het privégebruik zeer lastig.
  • Tot medio 2011 gold woon-werkverkeer als zakelijk. Sinds medio 2011 wordt dit voor de btw beschouwd als privé. Het woon-werkverkeer was relatief eenvoudig achteraf te herleiden, maar het woon-werkverkeer werkt nu vaak de onderbouwing tegen.
  • Het is niet duidelijk welke argumenten de belastingdienst accepteert.
  • In de praktijk blijkt dat de btw-besparing in de meeste gevallen gering is en de kosten om het aan te vragen zullen veelal hoger uitvallen.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.