Stephensonstraat 17d | 4004 JA Tiel | 0344 - 632708 | info@hommersomadvies.nl
van Herwijnen & Co Hommersom & Co Kellenstaete

Btw-correctie over privégebruik auto van de zaak
(huidige stand van zaken)

De btw-correctie over het privégebruik van de auto van de zaak is in 2011 ingrijpend gewijzigd. Wij hebben u daar eerder over geïnformeerd. In den lande werd en wordt geprocedeerd over de juistheid van de btw-correctie over het privégebruik van de auto van de zaak. Zowel over de jaren tot en met 2010, als over de jaren vanaf 2011. Ons kantoor heeft, onder verwijzing naar deze procedures, voor onze cliënten bezwaarschriften tegen deze btw-correctie ingediend over 2008 en latere jaren.

Daarbij is, in overleg met de belastingdienst, over 2011 en 2012 bezwaar gemaakt via een collectief bezwaarschrift. De bezwaarschriften over oudere jaren waren individueel. Hoe dan ook: zou de Staat de procedures over de btw-correctie verliezen, dan zijn de rechten van onze cliënten veilig gesteld.

De Hoge Raad heeft echter in een aantal procedures de Staat in het gelijk gesteld. De ingediende bezwaarschriften over de periode 2010 en eerder worden daarom thans door de belastingdienst afgewikkeld.

Lees meer..