Stephensonstraat 17d | 4004 JA Tiel | 0344 - 632708 | info@hommersomadvies.nl
van Herwijnen & Co Hommersom & Co Kellenstaete

Bedrijfsopvolging

Al is het misschien nog lang niet zover, er komt een moment dat u uw bedrijf uit handen geeft. Bij een bedrijfsovername spelen niet alleen zakelijke aspecten. Minstens zo belangrijk is de emotionele kant van de zaak. Beide verdienen aandacht en een zorgvuldige afhandeling. Een geslaagde bedrijfsovername vraagt tijd en kan een proces vol valkuilen zijn. Niet alleen voor uw opvolger(s) maar ook voor uzelf en uw onderneming. Het is belangrijk het overnameproces tijdig te starten om goed te kunnen anticiperen op mogelijke kansen en problemen.

U kunt gebruik maken van onze kennis om de juiste stappen te zetten voor een succesvolle overdracht van uw bedrijf. Ook voor de andere zaken die fiscaal of juridisch geregeld moeten worden, kunt u ons inschakelen.

Dit kunnen wij samen met u regelen

 •  Inleidende gesprekken.
 • Uitbrengen schriftelijk advies.
 • Vaststellen verkoopprijs van uw onderneming.
 • Bespreken uitgebracht advies.
 • Overleg met potentiële opvolger.
 • Overleg met uw accountant.
 • Overleg met de belastingdienst.
 • Voorbereiden noodzakelijke aktes.
 • Overleg met uw notaris.
 • Implementatie vernieuwde structuur.
 • Begeleiden bedrijfsopvolger.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op om een afspraak te maken of vraag online om informatie, een prijsindicatie of onze brochure.